Giới thiệu

HỆ THỐNG PASSPORT ONLINE  

Kênh quản lý thông tin tài khoản cho các hệ thống 
  1. Kênh thông tin bất động sản:  www.batdongsan4u.com 
  2. Kênh trắc nghiệm online www.faq24h.com
  3. Câu lạc bộ sinh hoạt cho mọi người www.clb4u.com
  4. Kênh mua bán www.thuantien24h.com
  5. Kênh mua bán thực phẩm www.realfood.vn
  6. Kênh thương mại www.wtovn.com
  7. Kênh thiết bị bảo hộ lao động www.dongphatltd.com
  8. Kênh giao lưu nghiệp vụ kế toán www.quantriketoan.vn